Jak vyplnit daňové přiznání?

Každý rok, a to do konce měsíce března musí mít všichni podnikatelé nejenom vyplněno, ale také odevzdáno daňové přiznání. A to k dani z příjmu. Pokud právě vy tápete nad tím, jak vyplnit daňové přiznání správně, přinášíme vám jednoduchý návod, jak na to. Samozřejmě celý dokument se dělí na několik částí, a to:

  • Oddíl a příloha číslo 1
  • Oddíl 2
  • Oddíly 3 a 4
  • Oddíl 5
  • Oddíly 6 a 7

Jdeme na to

Nejjednodušší je samozřejmě první oddíl, kam se vyplňují pouze osobní údaje o vás, jako podnikateli. Příloha 1 už je o něco složitější, jelikož v ní vypočítáváte dílčí základ daně. Zde je tedy třeba uvést roční příjem bez výdajů a samozřejmě stejně tak i výdaje. Ty můžete odečítat dle skutečnosti, stejně jako je možné využívat paušálu. Ten je vhodný v případě, že reálných výdajů máte skutečně minimum.

Následuje oddíl číslo dvě, kde uvádíte dílčí základ daně, samotný její základ a také ztrátu. Zde můžete uplatňovat různá daňová zvýhodnění, spojená třeba s vaší rodinou – ideálně dětmi. Následující dva oddíly jsou určeny pro evidenci odečitatelných položek. Tedy toho, co si můžete odečíst ze základu daně. Mohou to být třeba úroky z hypoték, stejně jako penzijní připojištění.

Uplatňujte slevy

Následující, a to pátý oddíl je určeny pro uplatňování slevy. Ta může být buď na poplatníka, tedy samotného živnostníka, stejně tak jako může být uplatňována sleva na děti, nebo také manželku. Výše slevy je přesně dána zákonem.

Posledním oddílem daňového přiznání je oddíl šestý a sedmí. Tato sekce je určena pro případné dodatečné daňové přiznání, nebo pro ty, kteří využívají daňového poradce. Ten může být výhodný hlavně v tom, že dokáže naše daně nejenom lépe optimalizovat, ale dokáže také to, že si můžeme podání daňového přiznání odložit, a to o celých 6 měsíců, tedy půl roku. I to může být pro mnoho lidí výhodné, pokud mají v účetnictví za uplynulý rok poměrně velký nepořádek.