Co je to refundace mzdy?

S naší mzdou může být spojena celá řada pojmů, o kterých jsme možná ani neslyšeli, a pokud ano, tak přesně nevíme, čeho se týkají. Jedním z těch nejznámějších je určitě takzvaná refundace mzdy. Jedná se situaci, kdy nám může být mzda hrazena i přes to, že v práci konkrétně nejsme. V takovém případě nám ji sice hradí zaměstnavatel, ale ten si poté tyto prostředky nárokuje od státu. Samozřejmě situací, kdy má zaměstnavatel na refundaci mzdy nárok, je celá řada. Ideálním případem je zaměstnanec – dobrovolný hasič. Pokud musí neodkladně k výjezdu, a to během pracovní doby, počítá se mu daná doba tak, jako by byl klasicky v práci. Nepřijde tedy o žádnou část mzdy a samotný zaměstnavatel na tom taktéž škodný nebude, jelikož jemu náhrady vynahradí stát. Podobným příkladem mohou být třeba různé sportovní aktivity, a to na vyšších, ale přesto ještě amatérských či polo-profesionálních úrovních.

Nevztahuje se na všechny nezbytné situace

Ne vždy ale lze refundaci mzdy uskutečnit. Jsou totiž případy, kdy to zákon zakazuje – tedy abychom byli konkrétní, tak to nepovoluje. Příkladem jsou totiž všechny takzvané dobrovolné aktivity. V takovém případě se může jednat třeba o darování krve. Na to zaměstnance nikdo povinně nevyslal a tak toto musí uskutečnit buď ve svém volném čase, nebo si vzít neplacené volno, či čerpat část dovolených.

Zaměstnavatelé toto nemají rádi

Ačkoliv zaměstnavatelé o peníze svým způsobem nepřijdou, má řada z nich s refundací problémy. A to proto, že se poměrně složitě účtuje, a to ať už vlivem sociálního a zdravotního pojištění, tak i z důvodu DPH. I proto někteří z nich nerefundují. Pro vás, jako samotného zaměstnance samozřejmě není směrodatné, zda o to zaměstnavatel požádá, nebo nikoliv. Vám stačí hlídat si to, aby byla mzda, po kterou se věnujete danému jinému úkolu skutečně vyplacena.