Dům

Jak úspěšně zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla dnes patří k velmi populárním zdrojům vytápění, protože nabízejí maximální teplotní komfort. Velkou výhodou je i skutečnost, že jejich provoz minimálně zatěžuje životní prostředí, a díky vysoké efektivitě je i ekonomicky výhodný. Pořizovací cena je však poměrně vysoká a pro řadu domácností by tak pořízení tepelného čerpadla bylo nedosažitelné. To je také důvodem, proč existují dotační programy, které pomáhají snížit tuto finanční zátěž na domácnosti. Jak úspěšně zažádat o dotaci na teplené čerpadlo a kolik peněz můžete získat?

Další důvody, proč si pořídit tepelné čerpadlo a požádat o dotaci

Popularita tepelných čerpadel narostla především v posledních letech spolu s výrazným růstem cen energií, protože se tak výrazně zrychlila návratnost této investice. Tepelná čerpadla však přináší mnohem více výhod, než je jen úspora.

Jestliže stále zvažujete pořízení tepelného čerpadla k vytápění nemovitosti nebo ohřevu vody, neměli byste opomenout ani skutečnost, že tepelné čerpadlo zvyšuje i tržní cenu nemovitosti. I v tomto ohledu se tak jedná o velmi výhodnou investici.

Mezi přední benefity tepelných čerpadel pak patří i jejich šetrnost k životnímu prostředí, protože k vytápění používají volně dostupné zdroje, jako je třeba vzduch nebo voda.

Jistou nevýhodou tepelného čerpadla je jeho vyšší pořizovací cena, která se pohybuje od několika desítek tisíc až po statisícové částky. Pořizovací cena je závislá nejen na typu čerpadla, ale i na skutečnosti, jak silné tepelné čerpadlo pro váš dům potřebujete. S vysokými pořizovacími náklady vám však mohou pomoci státní dotační programy Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace. Než se však rozhodnete některý z těchto dotačních programů využít, měli byste si vše promyslet, protože je s nimi spojena povinnost přizpůsobit projekt podmínkám, které dotační program stanovuje.

Co přináší dotační program „Nová zelená úsporám“?

Nejčastěji využívaným dotačním programem je Nová zelená úsporám, díky němuž můžete získat dotaci v maximální výši až 50 % způsobilých nákladů na výměnu stávajícího zdroje vytápění, a to do maximální výše 140 000 Kč.

Dotaci Nová zelená úsporám mohou čerpat lidé, kteří se rozhodli pro výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy. Dále pak kotlů na topné oleje, lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla. Ty je pro přiznání dotace potřeba vyměnit za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Zároveň však platí, že dotace je určena i pro žadatele, kteří mění plynový kotel starší 20 let nebo elektrický kotel za tepelné čerpadlo.

O dotaci v rámci dotačního programu „Nová zelená úsporám“ můžete požádat pouze online, a to přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR. Přes tento systém budete dokládat veškeré potřebné dokumenty, které se vážou k dané žádosti.

Co nabízí dotační program „Kotlíková dotace“?

Dalším typem dotačního programu, jež lze na pořízení tepelného čerpadla čerpat, je Kotlíková dotace, která pokrývá až 95 % nákladů spojených s jeho pořízením, a to do maximální částky 180 000 Kč.

Tento dotační program je určen pro nízkopříjmové domácnosti. Za ty jsou považovány domácnosti, kde žadatel a zároveň i všichni ostatní členové této domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod neboinvalidní důchod pro přiznanou invaliditu 3. stupně. Dále je Kotlíková dotace určena pro domácnosti, kde žadatel nebo jiný člen domácnosti pobírá od 1. ledna 2022 až do dne podání žádosti příspěvek na bydlení.

Žádost o tuto dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky lze podat na krajském úřadě. Zde je také žadatelům poskytnuto odborné poradenství, jak žádost podat a které doklady doložit, aby byla dotace žadatelům bez problémů přiznána.

Jakým chybám se vyvarovat při žádosti o dotaci?

S nárůstem žádostí o čerpání dotačních programů, zároveň stoupá i procento neúspěšných žadatelů. Na co si dát pozor, abyste se k nim nepřidali?

Většina nedostatků, které vedou k zamítnutí dotace, mají formální podobu. Zpravidla se jedná o chybějící povinné údaje nebo podklady k žádosti. Naštěstí vás na ně často předem upozorní. V případě Kotlíkové dotace vám pomohou na krajském úřadě v rámci odborného poradenství. Pokud žádáte o dotaci z Nové zelené úsporám, upozorní vás samotná aplikace AIS SFŽP ČR.

Mezi konkrétní časté nedostatky vedoucí k zamítnutí dotace pak patří nedodržení termínů pro doplnění potřebných podkladů, nesoulad v technické dokumentaci, ale i nespolehlivý dodavatel, který vám přislíbil zpracování technické dokumentace, nikoli však její administraci.

Další tipy a triky pro získání dotace

Na mnohé žadatele o dotace na tepelná čerpadla čekají při podání žádosti drobná překvapení. Pokud se rozhodnete čerpat dotaci Nová zelená úsporám, je nutné počítat s tím, že musíte mít zřízenou Identitu občana, která slouží pro ověření vaší totožnosti při online jednání. Zřídit si ji můžete na městském úřadě obce s rozšířenou působností nebo u vaší banky, a to i online cestou. Identita občana je praktická i pro další jednání a využijete ji rozhodněte víckrát než jen při podání žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo.

Dotační programy jsou v současné době velmi výraznou finanční pomocí při pořízení tepelného čerpadla, kterou se vyplatí využít. Ačkoli vypadá podání žádosti jako administrativně velmi náročné, opak je pravdou. Stačí si vyhradit dostatek času a projít si seznam potřebných podkladů a jejich náležitosti na webech Státního fondu životního prostředí České republiky. Pomocnou ruku vám pak mohou podat i firmy, které se realizací tepelných čerpadel zabývají.

Zdroj náhledové fotografie: Viessmann.cz

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *