Co jsou státní dluhopisy?

Co jsou státní dluhopisy? Proč do nich investovat a jaká hrozí rizika?

Státní bondy, často označované jako státní dluhopisy, jsou dluhové nástroje vydávané vládou k financování deficitu státního rozpočtu nebo k financování konkrétních projektů. Státní bondy jsou považovány za bezpečnou investici, protože jsou zaručeny vládou, která je vydala.

Když si někdo koupí státní dluhopis, půjčuje vládě peníze a vláda se zavazuje vrátit tuto částku (nominální hodnotu dluhopisu) spolu s určitým procentem úroku po dané době (době splatnosti). Úrok se obvykle vyplácí pravidelně, například každý rok nebo každých šest měsíců.

Jak se dělí státní dluhopisy?

Délka doby splatnosti státních dluhopisů se liší v závislosti na zemi a konkrétním vydání dluhopisu.

Mohou to být:

  1. krátkodobé dluhopisy s dobou splatnosti několik let
  2. střednědobé s dobou splatnosti kolem deseti let
  3. dlouhodobé dluhopisy s dobou splatnosti i přes dvacet let

Státní bondy jsou obvykle obchodovány na sekundárním trhu, což znamená, že investoři mohou prodávat nebo kupovat bondy od jiných investorů před dobou splatnosti. Cena bondů na trhu se může lišit v závislosti na tržních podmínkách a změnách úrokových sazeb.

Státní bondy jsou oblíbenou investiční možností pro konzervativní investory, kteří hledají bezpečný výnos a ochranu před inflací.

Proč investovat do státních dluhopisů?

Investice do státních dluhopisů může mít hned několik výhod pro investory.

Bezpečnost

Státní dluhopisy jsou obvykle považovány za bezpečné investice, protože jsou zaručeny vládou, která je vydala. To znamená, že existuje velmi malá pravděpodobnost, že by vláda nesplnila své závazky a nevrátila peníze investorům.

Stabilní výnosy

Státní dluhopisy obvykle nabízejí pevný úrok, což znamená, že investoři vědí předem, kolik peněz budou dostávat v pravidelných intervalech. To může být přitažlivé pro investory, kteří hledají stabilní a předvídatelné výnosy.

Diverzifikace portfolia

Investice do státních dluhopisů může pomoci diverzifikovat investiční portfolio a snížit celkové riziko. Státní dluhopisy obvykle mají nízkou korelaci s akciemi, což znamená, že když akciový trh klesá, státní dluhopisy mohou poskytnout stabilní výnosy.

Daňové výhody

V některých zemích mohou být úroky ze státních dluhopisů zdaněny za nižší sazbu nebo dokonce zcela osvobozeny od daně. To může být atraktivní pro investory, kteří hledají efektivní způsoby, jak minimalizovat daňové zatížení.

Ochrana proti inflaci

Některé státní dluhopisy jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu proti inflaci. Tyto inflačně chráněné dluhopisy jsou navázány na index spotřebitelských cen a jejich nominální hodnota se zvyšuje s inflací, čímž poskytují reálný výnos nad inflaci.

Přestože investice do státních dluhopisů má několik výhod, je důležité si uvědomit, že s ní také souvisí rizika, jako je například riziko změny úrokových sazeb a inflační riziko.

Jaká jsou rizika investice do státních dluhopisů

Stejně jako výhody, tak i každá investice s sebou nese i potenciální rizika.

Riziko nesplacení (kreditní riziko)

I když je to velmi nepravděpodobné, existuje teoretická možnost, že vláda nebude schopna splatit své dluhy. Toto riziko je obvykle vyšší u státních dluhopisů zemí s nižším kreditním hodnocením.

Riziko změny úrokových sazeb

Hodnota státních dluhopisů je citlivá na změny tržních úrokových sazeb. Pokud úrokové sazby stoupnou, hodnota existujících dluhopisů obvykle klesá, protože nově vydávané dluhopisy nabízejí vyšší výnos. Naopak, pokud sazby klesnou, hodnota existujících dluhopisů obvykle stoupá.

Riziko inflace

Státní dluhopisy obvykle nabízejí pevný úrok, což znamená, že výnos je fixní a nemění se s inflací. Pokud inflace stoupne, reálná hodnota výnosu z dluhopisů může klesnout, což snižuje kupní sílu investorů.

Likviditní riziko

I když státní dluhopisy jsou obvykle dobře obchodovatelné, může být v některých případech obtížné je rychle prodat za příznivou cenu, zejména pokud trh pro daný dluhopis není dostatečně likvidní.

Riziko úpravy nákladů na vlastní kapitál

Toto riziko se týká toho, že výnosy z dluhopisů nemusí stačit na pokrytí nákladů na vlastní kapitál, což je náklad kapitálu, který investor požaduje za vložení peněz do investice.

Je důležité pečlivě zvážit tyto rizikové faktory a uvážit je v kontextu vašeho celkového investičního profilu a cílů.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *