Jak se vyhnout pokutě za přetížení vozidla? Používejte vážní systémy

Převážení jakéhokoli nákladu s sebou nese povinnost kontroly toho, zda jste náhodou nepřesáhli maximální povolenou hmotnost vozidla. Nakládání větší zátěže, než pro jakou je vozidlo konstruováno, s sebou nese nejen riziko pokuty, když vás zastaví policejní hlídka, ale i další nepříjemnosti.

Co způsobuje přetížení vozidla

Jízda s přetíženým vozidlem má řadu důsledků:

 • vyšší hmotnost vozidla znamená jeho horší ovladatelnost,
 • větší váha se projevuje na větším a rychlejším opotřebení pneumatik a brzdových systémů,
 • přetížení zhoršuje přilnavost pneumatik a prodlužuje brzdnou dráhu,
 • pokud způsobíte nehodu, pojišťovna vám z důvodu přetížení vozidla nemusí proplatit vzniklou škodu,
 • přetížené vozidlo více poškozuje komunikaci.

Jakým postihům se při jízdě s přetíženým vozidlem vystavujete

Sankce pro toho, kdo řídí přetížený vůz, se řídí zákonem o silniční dopravě č. 361/2000 Sb. a jeho novelami. Podle míry přetížení můžete vyfasovat pokutu od 2 000 Kč do 10 000 Kč. Peněžitý trest přitom může postihnout nejen řidiče, ale i majitele vozidla, pokud se jedná o jinou osobu, než je řidič, nebo firmu. V případě, že je zjištěno opakované přetížení, mohou být uděleny i vyšší pokuty, případně může být řidiči odebrán řidičský průkaz. Ve chvíli, kdy řidič přetíženého vozidla způsobí nehodu, může se vystavit i trestnímu stíhání. Za odmítnutí kontroly hmotnosti vozidla hrozí postih až 100 000 Kč.

Jak probíhá policejní kontrola hmotnosti vozidla

V rámci kontroly je řidič nasměrován na kontrolní stanoviště, kde je povinen podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, které může zahrnovat:

 • kontrolu hmotnosti vozidla,
 • kontrolu hmotnosti jízdní soupravy,
 • kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě,
 • kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy nebo na skupiny náprav,
 • kontrolu rozměrů vozidla či celé jízdní soupravy, a to včetně nákladu,
 • kontrolu dodržení podmínek spojování vozidel v jízdní soupravu.

Kontrolujte váhu vozidel pomocí vážních systémů

V okamžiku, kdy přepravujete náklad na vozidle nebo jízdní soupravě, je vhodné, když si dobře pohlídáte, kolik toho můžete na vozidlo naložit. Společnost M.E.N. expert se zaměřuje na návrh, prodej, instalaci a servis vážních systémů vhodných pro kontrolu hmotnosti vozidel a zamezení jejich přetěžování. Tyto systémy jsou vhodné například pro:

 • logistické firmy,
 • stavební firmy,
 • kamenolomy a pískovny,
 • betonárky,
 • zemědělské stroje,
 • firmy působící v oblasti odpadového hospodářství apod.

Typy vážních systémů pro kontrolu hmotnosti vozidel a nákladu

Vážní systémy se dělí podle způsobu vážení na statické a dynamické. U statických vážních systémů je nutné, aby bylo během vážení vozidlo v klidovém stavu. U dynamického vážení dochází ke zjištění hmotnosti během rovnoměrného přejezdu vozidla přes váhu.

Silniční mostní váhy

Mostní váhy patří mezi nejvyužívanější autováhy, nedají se ale přemisťovat. Jsou vhodné jak pro statické, tak dynamické vážení a jejich konstrukce se řídí požadavky na vážení a možnostmi místa instalace. Mostní váhy se hodí zejména pro umístění v areálech firem.

Přejezdové váhy

Tyto mobilní váhy můžete přemístit podle potřeby a mohou vozidlo zvážit jak v klidu, tak za jízdy, což je vhodné zejména pro vážení jízdních souprav. Přejezdové neboli můstkové váhy jsou vhodné jak pro vážení pro potřeby firem, tak pro vysokorychlostní vážení přímo na komunikacích.

Achslastwaage Holztransporter Überladung

Mobilní váhy – vestavné a nápravové

Vestavné a nápravové váhy jsou součástí vozidla a slouží k vážení nákladu. Nezjistí tedy celkovou hmotnost vozidla, ale pouze hmotnost naloženého materiálu.

Nespoléhejte na vlastní odhad nebo na štěstí. Pokutám za přetížení vozidla, degradaci konstrukce vozu i riziku nehody se vyhnete jedině tak, že budete mít hmotnost vozidel opravdu pod kontrolou.

Zdroj náhledové fotografie: MenExpert.cz, stock.adobe.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *