Hedge fondy: O co jde a jak takový fond založit?

Stále častěji se setkáváme s pojmy jako je hedge fund nebo hedgeový fond. O co se ale jedná? Pojďme si o hedge fondech povědět něco bližšího.

Co jsou hedge fondy a jak fungují?

První hedge fund založil v roce 1949 Alfred W. Jones, smyslem a podstatou fondu Alfreda W. Jonesa bylo zajištění proti ztrátě. Během let prošly hedge fondy mnoha proměnami a od původní podoby z roku 1949 se v mnohém pozměnily, zajištění proti ztrátě, však zůstává stále jednou z hlavních vlastností hedge fondů.

Současné hedgeové fondy jsou speciální investiční společnosti, které využívájí riskantnější investiční strategie a vysoce výnosné techniky k tomu, aby dosáhly těch nejvyšších zisků. Hlavní výhodou hedge fondů je absence tvrdé regulace a kontroly, která dopadá na tradiční investiční fondy.

Tím, že hedge fondy nejsou tak silně kontrolovány a právně svázovány, mohou se pouštět  i do alternativnějších a výnosnějších investičních odvětví, kam ostatní fondy kvůli regulacím nemohou.

V principu pak hedge fond funguje stejně jako jiné formy kolektivního investování. Investoři vkládají své peníze a manažer hedge fondu volí investiční strategii a investuje peníze do různých investičních nástrojů.

Ve většině případů se jedná o akcie, dluhopisy, opce, komodity nebo jiné investiční cenné papíry. Investoři se pak o zisky z těchto investic dělí podle rozsahu svých investic. To umožňuje diverzifikaci tedy „rozložení investičního rizika“.

Založení zajišťovacího fondu

Je možné vytvořit hedge fond, kterým můžou být:  

 • Obchodní společnosti
 • Podílové fondy
 • Družstva 

Typy podílových fondů

Soukromý fond

Soukromý fond neboli Private Fund je typ fondu, který je zaměřen na profesionální zprostředkovatele, kteří sdružují komunitu investorů. Investice do soukromých fondů v neomezeném množství a zároveň veřejné upisování akcií je zakázáno.

Veřejný fond

Veřejný fond je určen pro velké investice, pro které musí žadatel poskytnout podrobné nabídkové dokumenty. Nejedná se o soukromý ani profesionální fond.

Profesionální fond

Jak už název napovídá, jedná se o fond pro profesionální investory, jejichž minimální počáteční investiční kapitál pro investora je 100 000 USD. Obvykle se jedná o banky, pojišťovny atd. 

Zahraniční fond osvobozený od daně

Neboli Offshore Hedge Fund je podílový fond, který je licencován v uznávané zahraniční jurisdikci a musí být spravován licencovaným zahraničním správcem fondu. Mezi oblíbenou offshore jurisdikci pro zřízení hedge fundu patří například Seychely. I na Seychelách však platí určitá pravidla, například minimální investice musí být alespoň 100 000 USD.

Jak zažádat o licenci hedgeového fondu

Máte-li zájem o hedgeový fond na Seychelách, musíte požádat FSA (Úřad pro finanční služby) a předložit vyplněnou žádost. Spolu s žádostí jste povinen předložit i následující dokumenty:

 • Aktuální nebo starší dokumenty o nabídce hedgeových fondů
 • Úředně ověřené kopie všech zakládacích dokumentů
 • Osobní dotazníky pro každého ředitele nebo generálního partnera
 • Písemný souhlas manažera fondu s názvem fondu a podíly na fond
 • Souhlas auditora nebo právního poradce o dohledu nad provozem fondu
 • Tříletá předpověď cash flow

Výhody a nevýhody hedge fondu

Výhody:

 • Vyšší výnosy
 • Zajištění proti poklesu trhu
 • Využívá riskantnější, ale výnosnější techniky
 • Spravováno nejzkušenějšími manažery

 Zápory:

 • Hedge fondy nejsou pro každého, protože se jedná o vysoce rizikové investice
 • Investice do fondů nejsou transparentní
 • Velmi vysoké poplatky za aktivní správu

Chcete se dozvědět o hedgeových fondech víc? Rádi to s vámi nezávazně probereme – stačí nás kontaktovat.

Zdroj náhledových obrázků: pixabay

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *