GE Money konsolidace půjček

Konsolidaci u této banky určitě využijí ti klienti, kteří mají více půjček a chtějí ušetřit čas a peníze sloučením všech do jedné. Tím pádem se snižují poplatky za vedení úvěrů, splácí měsíčně nižší částku a celkově si splácení upraví podle svých požadavků. Další variantou může být navýšení současného úvěruGE Money momentálně zkonsolidovala půjčky v celkové výši 20 miliard Kč.  Společnost uvádí, že domácnosti a klienti si snaží své výdaje hlídat a tak volí konsolidaci, která je v tomto případě dobrým nástrojem. Díky konsolidaci jde snížit měsíční splátky a šetřit poplatky, jelikož je poskytována zcela zdarma.  Úrok lze získat ve výši 7,7% ročně.

Parametry konsolidace u GE Money

GE Money umožňuje slučovat zdarma spotřebitelské půjčky, kontokorenty, kreditní karty a půjčky od nebankovní společností. Maximální výše úvěru je 700.000 Kč, od 400.000 Kč je požadováno mít spolužadatele. Splácet je možno až 96 měsíců. GE Money také nabízí možnost takzvané rodinné konsolidace, kde lze sloučit závazky  až tří členů rodiny najednou. Klient si pak určuje libovolnou výši i datum měsíční splátky, který může měnit podle svých potřeb. Konsolidaci lze částečně i v plné výši splatit předčasně zdarma. V případě potřeby může klient požádat o další finanční prostředky. GE Money sama vyřídí splácení půjček, které máte u jiných institucí, při řádném splácení snižuje úrok o 1% a tím také snižuje měsíční splátku. Klient se také může pojistit pro případ plné pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo invalidity u pojišťovny BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

Podmínky získání

Klient musí být starší 18 let, musí mít trvalé bydliště nebo trvalý pobyt na území ČR, trvalý zdroj příjmů ( nesmí být ve zkušení lhůtě), minimální příjem 5.000 Kč, běžný účet vedený u GE Money. Pro získání přikládá dokumentaci ke všem půjčkám, kreditním kartám a kontokorentům a doklad o trvalém příjmu