Co je třeba vědět o majetku v bezpodílovém vlastnictví

Pokud je slyšet pojem bezpodílové vlastnictví, jedná se o starší označení toho, co dnes známe hlavně jako společné jmění manželů. Co je o něm dobré vědět? Tedy v souvislosti s tím, o jaký majetek se jedná a jak se s ním může nakládat?

Společný až po uzavření manželství

Když se mluví o bezpodílovém vlastnictví neboli o společném jmění manželů, je nutné přihlédnout k tomu, že se objevuje až po uzavření manželství. Jde tedy o všechny věci, které jsou pořízeny a které nějak souvisí s životem obou manželů. Může se jednat třeba o nákup:

  • Automobilu
  • Nemovitosti
  • Jakýchkoliv věcí do společné domácnosti

Jsou zde však i zákonné výjimky, jelikož pokud jde o majetek, který využívá jenom jedna osoba, nejde o bezpodílové vlastnictví. Může se jednat třeba o věci čistě osobní potřeby, věci ve formě náhrady nemajetkové újmy, nebo věci získané darem, či dědictvím.

I v tom zlém

V manželství jsou spolu lidé v dobrém, i zlém. S druhou situací mohou souviset dluhy, které dnes stále nejsou ničím výjimečným. A pokud začne hrozit riziko exekuce, může exekutor zabavovat i společný majetek. Toto je u bezpodílového vlastnictví velké riziko. Podobné je to i v případě oddlužení, kde však došlo k tomu, že o něho mohou žádat oba manželé najednou.

Problém při rozvodu

Největší hádky o majetek pochopitelně vznikají u rozvodu. To proto, že každý chce takzvaně urvat co nejvíce. Během společného jmění manželů nemá roli to, kolik kdo do domácnosti investoval a vše by mělo být společné. U rozvodu na to však hledět být může. To proto, aby bylo rozdělení daného majetku spravedlivější.

 Kdy zaniká?

Jsou i situace, kdy může zaniknout. O jaké situace jde? Jedná se samozřejmě o smrt jednoho z manželů. Dále může jít o konkurz jednoho z nich, nebo o uložení trestu, který souvisí s tím, že jeho majetek propadá. O posledním příkladu můžeme říci, že ho lze označit spíše za výjimečný.