Založení firmy v USA

Spousta lidí má zakládání offshorových firem mimo Českou republiku spojeno s daňovými úniky a nečistými obchodními praktikami. Ve skutečnosti je její devizou hlavně prestižní charakter, a v případě, že je předmětem činnosti společnosti poskytování poradenství, telekomunikačních, internetových či ostatních elektronických služeb, může být pro obchodní partnery věrohodnější.

O společnostech typu LLC

Společnosti typu LLC (limited liability company) jsou v dnešní době zakládány hlavně za účelem mezinárodního daňového plánování. Prvně se objevily v roce 1977 ve Wyomingu, a jejich základem je úprava obdobná jako u českých společností s ručením omezeným. Postupně se přidaly další státy a od roku 1996 je tato úprava stejná ve všech padesáti státech USA. V LLC společnosti se navzájem prolínají výhody kapitálové a osobní společnosti. V praxi to znamená to, že společníci LLC neručí svým osobním majetkem za závazky společnosti a zároveň společnost daní své zisky až na úrovni společníků, tzv. pass – through taxation. V případě, že společníky nejsou rezidenti USA a společnost nemá na území Spojených států provozovnu, jsou do federálního zdanění osvobození i samotní společníci LLC. Ideálním modelovým příkladem tedy je společnost zaregistrovaná na Seychelách vlastnící 100% LLC, která je zaregistrovaná v USA.

V jakém státě LLC zakládat?

Nejčastěji jsou LLC společnosti zakládány v Delaware, Georgii, Indianě, Iowě, Oregonu, New Yorku, Washingtonu, Washingtonu D.C., Wyomingu a Kalifornii. I když je právní úprava zakládání ve všech státech obdobná, ideální podmínky jsou v Delaware a v Oregonu, zejména kvůli rychlosti založení a anonymitě osobních údajů. Naopak pro holdingovou společnost není vhodný New York, jelikož tamní úřady nevydávají identifikační čísla, což způsobuje problémy např. se zápisem do obchodního rejstříku.

Jak postupovat?

Založení offshore firmy v USA nabízí mnoho renomovaných společností. V kostce budete potřebovat hlavně tyto údaje – název společnosti, výši kapitálu (obvykle okolo 200.000 USD, stupeň utajení statutárních orgánů a společníků, lokality vytipované k podnikání a předmět podnikání.