Století

Století je 100 po sobě jdoucích let. Může se dělit na drobnější úseky desetiletí, těch je 10 v jednom století. 10 století tvoří tisíciletí. Století začíná 1. ledna roku 1 určitého století a končí 31. prosince roku 100 stejného století. To znamená, že 20. století začalo 1. ledna 1901 a skončilo 31. prosince 2000. Někteří lidé se mylně domnívají, že počáteční jedno nebo dvě čísla letopočtu označují stejné století. Například rok…

… 1624 označují nesprávně jako 16. století, přičemž jde o 17. století. Jedinou výjimkou jsou roky končící dvěma nulami, např.. rok 2000. Tehdy počáteční dvojčíslí označuje i století, do kterého daný rok spadá.

Zdroj: Wikipedia.org

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *