Solus: Kde získat seznam dlužníků k nahlédnutí?

Každý, kdo půjčuje peníze, se zajímá o bonitu svých potenciálních klientů. Jenže jak získat skutečně věrohodné informace? Klient o sobě nemusí uvést pravdivé informace a poskytovatel půjčky tak může žít v domnění, že má před sebou seriózního klienta, který platí své závazky, a přitom jde o člověka, který už někomu dluží, má pohledávky po splatnosti a nehlásí se k nim. Jak takovému stavu zabránit?

Cesta, jak se vyhnout problémovým klientům

Jako solidní informační zdroj o dlužnících, kteří mají nesplacené závazky, vznikl v roce 1999 SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Jedná se o zkratku, celý název je „Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům“. Jedná se o databázi, kterou využívají velké firmy, jak bankovní, tak i nebankovní společnosti, mobilní operátoři, ale také pojišťovny nebo distributoři energie či plynu. Obsahem jsou informace o tom, zda dané subjekty plní, či neplní svoje povinnosti v oblasti splátek pohledávek. Všechny členské společnosti SOLUSu do databáze pravidelně přispívají informacemi o svých zákaznících, jež neplatí své sjednané závazky. Cílem je upozornit na chronické neplatiče i ostatní firmy a snížit tak možnost, že podobní dlužníci napálí více společností. Právě proto je důležitá pravidelná aktualizace této databáze. Zúčastněné firmy sledují společný zájem: nedostávat se do složité finanční situace kvůli uzavírání úvěrů s lidmi, kteří nemají zájem platit.

Zařazení neplatičů

Při jaké příležitosti se může někdo do této databáze dostat? Obvykle k zařazení dojde po té, co dojde k prodlení u dvou a více vyúčtování služeb, pravděpodobněji ovšem v případě dlouhodobého nesplácení faktur. Nakládání s osobními údaji v rámci SOLUSu se řídí interními předpisy pro zpracování osobních údajů u společností, které do databáze přispívají. Kontakt na SOLUS je Antala Staška 510/38, Praha 4, 140 00.