Renta z nemovitosti Finemo.cz

Na nebankovním trhu dnes najdeme skutečně zajímavé množství obvyklých, ale i méně obvyklých půjček. A jednou z takových je třeba renta z nemovitosti Finemo.cz. Tu bychom mohli obecně nazvat reverzní hypotékou. Než se podíváme na to, co vlastně může nabídnout, je třeba říci, jaké jsou podmínky získání dané renty. První podmínka už jasně plyne z názvu, jelikož jde o povinnost vlastnit hypotéku. Druhou podmínkou je nutnost dodržet věkovou hranici, která je vyšší než 60 let.

Jak renta z nemovitosti Finemo.cz funguje?

Celý postup je poměrně zajímavý, jelikož v případě žádosti o danou rentu je žadatel povinen splnit několik základní požadavků, na jejichž konci dojde k podpisu smlouvy. V rámci ní je domluvena také výše konkrétní renty. Ta může být vyplácena nejenom postupně, ale může být vyplacena také jednorázově. Co klient nesmí, to realizovat prodej nemovitosti. V takovém případě by musel danou rentu vrátit.

K tomu se však ve smlouvě zavazuje také. Datum je sjednáváno individuálně a jedná se o dobu, kdy končí samotné čerpání renty. Obvyklá doba, po kterou je renta z nemovitosti Finemo.cz vyplácena, je pětileté období.

Jaké jsou výhody?

Primárně takové, že v nemovitosti může její majitel i nadále žít, stejně jako ji může standardně užívat. Další výhodou je to, že mu formou renty není vyplaceno více, než je cena nemovitosti. To znamená, že když nebude mít na finální splacení, společnost Finemo si danou nemovitost vezme, tedy převede k sobě a celý vztah tím končí.

Známe také nevýhody

I když renta z nemovitosti Finemo.cz vypadá zajímavě, nesmíme zapomínat také na četné nevýhody. V principu totiž nemusí jít o nic jiného, než o postupně vyplácenou půjčku. A s ní souvisí hlavně tato negativa:

  • Nutnost zastavit nemovitost
  • Nutnost vrátit vyplacenou částku jednorázově
  • Neznámý produkt na trhu
  • Společnost je nováčkem v oblasti nebankovního segmentu