Poplatky za svoz komunálního odpadu – musíme je platit všichni, až na výjimky

Bydlíte v pronájmu a nevíte, zda se na vás vztahuje povinnost platit poplatky za svoz komunálního odpadu? V každém městě i obci jsou podmínky odlišné, liší se i konkrétní částka, která je vybírána, a dokonce i termín splatnosti. Radnice si totiž podmínky pro platby za svoz komunálního odpadu určují samy. Je tedy třeba se informovat právě tam. Kdo má ale obvykle povinnost platit poplatky za komunální odpad – a kdo ne?

Jak funguje svoz komunálního odpadu

Poplatky za komunální odpad se řadí mezi místní zákonné poplatky, a tak se tyto poplatky zpravidla hradí vždy konkrétnímu městu či obci, kde žijeme. Města mají vždy smlouvu se společností, která se stará o pravidelný svoz odpadu a následně ho skládkuje či spálí. A je jasné, že to tyto společnosti nedělají pro města zadarmo. Za odvoz odpadu z popelnic platí občané, nejčastěji pak občané s trvalým pobytem a majitelé nemovitostí. Podmínky toho, kdo a kolik platí, se ale mohou napříč městy velice lišit.

Komunálním odpadem se pak myslí veškerý směsný odpad z domácností, ale i papír, sklo, lepenky, kovy, biologický odpad nebo dřevo, textil, drobná elektronická zařízení nebo baterie, avšak objemnější odpad z domácností jako například starý nábytek, matrace a podobně je třeba ukládat na sběrná místa odpadu a ne přímo ke kontejnerům.

Výše poplatku za rok se může leckde lišit

To, kolik zaplatíte ročně za svoz odpadu, záleží na tom, kde bydlíte. Ze zákona to totiž mají ve své moci města a obce, takže podmínky si určuje vždy radnice, a tak se může zdát, že někde zaplatí opravdu velkou částku a někde zase jen symbolickou. A jak je to možné? Obce v podstatě nejsou povinné zavádět poplatky za svoz komunálního odpadu, v tom případě ale musí najít finanční prostředky na svoz odpadu ve svém rozpočtu.

Mnohem častěji se ale poplatky pravidelně hradí, obvykle je občané musí včas uhradit jednou ročně, jinak naskakuje nemalé penále. Podle ministerstva financí pak v praxi fungují dvě možnosti, obce si pak mohou vybrat jen jednu možnost.

Lze tedy platit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, kdy v podstatě občan platí za to, že nějaký odpad vůbec existuje a on jej produkuje. A takový poplatek je paušální. Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, v tom případě platí, že občan musí zaplatit nanejvýše 6 Kč za 1 kg odpadu a 1 Kč za 1 litr odpadu. Sazby se pak mohou zase lišit dle ustanovení města či obce.

Kdo musí za svoz odpadu zaplatit?

Poplatky za svoz komunálního odpadu se platí obvykle jednou ročně, ve kterém měsíci je splatnost těchto poplatků, záleží na městě či obci. Nejčastěji jsou povinni platit za svoz odpadu fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a týká se to i dětí. Od poplatků ale bývají osvobozeny malé děti do čtyř let, případně platí děti sníženou částku. Podobně to mají i důchodci nad 70 let, kteří obvykle také platí sníženou částku za svoz odpadu ročně. Za svoz odpadu pak musí platit i osoby bez trvalého pobytu, avšak vlastnící nemovitost či stavbu určenou k rekreaci.

Jaké jsou výjimky?

Existují ale i mnohé výjimky. Zatímco někde musí za svoz odpadu platit i osoby bez trvalého pobytu, které ve městě bydlí déle než tři měsíce, jinde to platit nemusí. To se týká osob bydlících v podnájmu či studentů. Úplné osvobození od poplatků za komunální odpady se může týkat také fyzických osob, které vlastní stavbu určenou pouze k individuální rekreaci, osob, které mají trvalý pobyt na městském úřadě, dětí v dětském domově, seniorů v domovech důchodců nebo nezaopatřených dětí, které pobývají v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Jaká pravidla pro svoz odpadu se týkají právě vás, je třeba ověřit právě v místě vašeho bydliště.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *