Podpora podnikání

Ačkoliv je dnešní doba pro podnikatele poměrně těžká, zčásti kvůli velké a stále rostoucí konkurenci, zčásti kvůli čím dál většímu administrativnímu zatížení podnikatelů a procesů spojených s chodem společnosti, přeci jen bychom nějaké výhody našli. Jednou z nich jsou dotace a dotační programy Evropské unie, které se tuzemští podnikatelé naučili velmi dobře využívat. Pro rok 2014 by se mělo jednat o programy pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  výzkum, vývoj a vzdělávání, dopravu, životní prostředí, zaměstnanost, Praha – pól růstu ČR,  technická pomoc a rybářství. Dalšími alternativami jsou Integrovaný operační program, Program rozvoje venkova, nebo operační programy příhraniční a mezinárodní spolupráce.

Kdy a proč o dotace žádat?

Vzhledem k tomu, že se projednávání podpory v legislativním procesu pozdrželo, žádosti budou přijímány nejdříve v červnu 2014. I když počáteční proces probírání se dokumenty a vyplňování formulářů může být zdlouhavý, odměnou je potom jedinečná příležitost pro získání prostředků k investicím do činností,  na který by rozpočet společnosti nestačil. Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v rámci regionu je jedním z dalších bonusů. Pokud máte strach pustit se do toho sami, mnoho firem nabízí zprostředkování odborného poradenství, které vás vyvede ze slepých uliček formulářů a úředních těžkostí.

Úřad práce a podpora podnikání

Ačkoliv o tom mnoho podnikatelů neví, nebo tomu nepřikládá velký význam, i Úřad práce  vám může pomoci dotací, například pokud zřídíte společensky účelné pracovní místo pro uchazeče o práci. Podpora se vztahuje jak na absolventy vysokých škol, kteří těžko hledají práci z důvodu nedostatků praxe či nízkého věku, tak na seniory, kteří i přes své zkušenosti nemohou najít uplatnění. Stejně tak pokud jste vedeni na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a chcete začít podnikat, Úřad práce může po splnění několika nepříliš složitých podmínek podpořit start vašeho podnikatelského záměru finanční injekcí, která se zpravidla pohybuje ve výši 20.000 – 50.000 korun.