Máte v bytě nájemníka, který neplatí? Jak se s ním vypořádat a jak postupovat?

Pronajímat byt se může vyplatit, ale někdy můžete i tvrdě narazit. I když si každý snaží najít co nejspolehlivějšího nájemníka, mohou nastat situace, kdy i dříve opravdu poctivý nájemník začne dělat problémy. Potíže s placením nájemného může mít každý, je ale třeba tuhle vzniklou situaci okamžitě řešit. Jak se s tím vypořádat a jak postupovat, abyste o své peníze nepřicházeli?

Je třeba pamatovat na to, že zákon je více nakloněn právě nájemníkům, a to i těm, kteří neplatí, jak by měli.

Když poprvé nájemník nezaplatí

Může se to stát – a je jen na vás, jak budete na problémy nájemníka nahlížet. Snažte se ale domluvit tak, aby to bylo výhodné pro obě strany. V dnešní době řada lidí spoléhá na sociální dávky, z příspěvků na bydlení platí nájem opravdu hodně lidí. Jenže dávky se opožďují, mnohdy nepřichází včas, a tak je dost možné, že se nájemník dostane do tíživé situace, aniž by sám chtěl.

Když vám tedy platba za nájem nepřijde včas, pokuste se s vaším nájemníkem mluvit, komunikujte a snažte se domluvit na pozdějším termínu či na splátkách nájemného. To vždy lze samozřejmě individuálně, pokud je totiž nájemník jinak spolehlivý, můžete se mu pokusit vyjít vstříc. Jsou ale i lidé, kteří to neřeší, možná se s vámi nájemník bavit nebude chtít, pak už můžete jen trnout, zda vám platba vůbec přijde a zda přijde pak i za další měsíc.

Problémem, proč nájemník náhle nezaplatil, když jinak platí včas, ale může být i nemoc, ztráta příjmů, ztráta zaměstnání. Ať už je to jakkoliv, důležitá je domluva. Nespoléhejte však jen na to. Nájemník by měl od vás obdržet i upomínku, ta by měla obsahovat mimo jiné i informace o tom, co se stane, pokud nebude dlužná částka uhrazena dle domluvy. V případě, že se pak domluvíte na splátkách nájemného nebo na odložení platby, zažádejte si rovněž o uznání dluhu v konkrétní výši. Zkrátka se pojistěte, abyste měli všechno doloženo.

Když problém přetrvává

Jednou se to může stát každému, ovšem pokud nájemník neuhradí své nájemné ani podruhé či potřetí, je třeba se k tomu rázně postavit. Vám totiž peníze budou chybět, vy budete muset náklady spojené s bydlením platit ze svého a nájemník může být pořád ve vašem bytě zadarmo. Pozor na to, ze zákona do bytu nesmíte vstoupit, nesmíte nájemníka vystěhovat nebo manipulovat s jeho věcmi.

V podstatě toho moc neuděláte, můžete mu pouze dodat výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. To tedy v případě, že nebylo nájemné zaplaceno dvakrát po sobě. Výpověď z nájmu musí být doručena do rukou nájemníka v písemné formě a musí mimo jiné obsahovat informace o tom, proč k výpovědi došlo. Nájemník, pokud nesouhlasí, se může obrátit na soud. Tříměsíční výpovědní lhůta pak začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce po doručení výpovědi do rukou nájemníka. Ihned po skončení doby nájmu je povinen nájemník byt odevzdat pronajímateli.

Jiná je situace v případě, že nájemník nezaplatil nájemné již třikrát. Jestliže jste peníze od nájemníka neviděli po dobu tří měsíců, máte právo na to vypovědět nájem okamžitě bez výpovědní doby. Můžete tedy nájemníka vyzvat, aby byt opustil bez nějakých odkladů a co nejdříve. Nejpozději pak do jednoho měsíce od skončení nájmu. Okamžitá výpověď z bytu ale bude platná jen tehdy, pokud pronajímatel před podáním výpovědi nájemníka prokazatelně, tedy nejlépe písemně, vyzve k zaplacení celé dlužné částky. Ovšem pozor, ani to vám nezaručí, že se nájemník skutečně odstěhuje a dlužnou částku vám zaplatí. Pak už se musíte obrátit na soud.

U soudu to končí často

Jakmile se celá situace dostane na mrtvý bod, nájemník se odmítne vystěhovat a stále neplatí svůj dluh, je pronajímatel na něj krátký. Všechno musí jít k soudu a až teprve soud může rozhodnout o vyklizení bytu skrze soudního exekutora. Tento proces se může táhnout dlouhé měsíce. S problémovými nájemníky, kteří se navíc neustále u soudu odvolávají, může být proces ještě delší.

Pronajímatel však musí pouze čekat, sám nemůže udělat nic.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *