Jak snadno nabrat nové pracovníky do výroby

Nedostatek pracovních sil zatěžuje různé sektory. Jedním z těch silně zasažených je výroba. Jakým způsobem tuto situaci mohou české firmy efektivně řešit?

Česko se potýká s nedostatkem zaměstnanců

Ekonomické otřesy na trhu práce vyvolala již koronavirová pandemie. Situace se však nijak významně nezlepšila ani v horizontu dalších let. Hned 66 % zaměstnavatelů v ČR se v současnosti potýká s problémy při obsazování pracovních pozic.

Způsobeno je to jednak demografickým vývojem, kdy populace stárne a dosavadní pracovníky odcházející do penze nemá kdo nahradit. Mimo to zažívá pracovní trh doslova technologickou revoluci a vytváří se řada nových pozic.

Nejvýrazněji se tak již několik let potýká s nedostatkem vhodných kandidátů sektor IT. Zaměstnanci však chybí také ve výrobě. Dalším významně zasaženým odvětvím je také sektor logistiky.

Od května 2018 navíc několik let trvala situace, kdy bylo více volných míst víc než uchazečů o práci. Poprvé po pěti letech se situace změnila počátkem roku 2022. Podíl nezaměstnaných osob tehdy stoupl na 3,9 %.

Řešením je nábor pracovníků ze zahraničí

Nezaměstnanost je tedy v Česku i tak rekordně nízká. Řešením se tak pro tuzemské podniky stává nábor pracovních sil ze zahraničí. Nábor nového zaměstnance je přitom o 25 % nákladnější než udržení si stávajících pracovníků.

Své snahy navíc musejí české firmy zintenzivnit vzhledem k mimořádně nejisté situaci na Ukrajině. Právě občané této země v minulosti nemalým podílem personální nedostatek v Česku saturovali. Vstříc vychází těmto snahám i stát.

Urychluje a zjednodušuje tak možnost získání potřebných povolení, která potřebuje uchazeč k tomu, aby v Česku mohl legálně žít a také nalézt pracovní uplatnění. Pomoci zde může např. agentura IRS Czech, která se specializuje na nábor pracovníků přímo v zahraničí a vyřízení všech potřebných povolení.

Cizinec se tak nejčastěji uchází o:

  • zaměstnaneckou kartu
  • modrou kartu

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, který umožňuje občanům třetích zemí v České republice legálně pobývat a pracovat déle než 3 měsíce, jak uvádí Portál veřejné správy. Žádost o zaměstnaneckou kartu musí cizinec osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

Co je modrá karta

Modrá karta reprezentuje obdobný typ povolení jako ta zaměstnanecká. Určena je tedy pro cizince, kteří chtějí v Česku pobývat a pracovat déle než 3 měsíce. Je však navržena pro povolání vyžadující vysokou kvalifikaci. Standardně se žádost opět podává osobně na zastupitelském úřadě České republiky.

K čemu slouží dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání

Dalším typem pracovního povolení je vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezonního zaměstnání. Toto dlouhodobé vízum je určeno pro následující odvětví:

  • rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • lesnictví a těžba dřeva
  • ubytování
  • stravování a pohostinství
  • sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Pakliže zamýšlená činnost do výše uvedených odvětví nespadá a žadatel splní podmínku pobytu v délce 90 dnů a déle, žádá si o zaměstnaneckou či modrou kartu dle podmínek výše.

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *