Jak probíhá exekuční řízení

Exekuce není pro nikoho z nás nic příjemného. Dochází k ní samozřejmě ve chvíli, kdy máme závazky, které dlouhodobě nesplácíme. Obvykle jí předchází několik výzev od samotného věřitele, stejně jako to může být i platební rozkaz o soudu, nebo rozhodnutí od rozhodce. V těchto posledních dvou případech už má věřitel dokument, se kterým může jít za exekutorem.

Obstavení našeho majetku není nic neobvyklého

Jakmile začne exekutor konat, může to pro nás znamenat obstavení našeho majetku. A to v podstatě ze dne na den, aniž bychom měli případné bližší informace o tom, co se děje. Nejčastěji může exekutor:

  • Zablokovat náš bankovní účet
  • Zablokovat náš nemovitý majetek
  • Zablokovat část naší výplaty

Teprve poté, co se tak stane, může dojít k tomu, že nám přijde informace o dané exekuci. Záměrně je tedy tento dokument zasílán tehdy, když už nemůžeme daný majetek ochránit a ten je v jeho spárech. Často může být daný dokument souviset i s návštěvou exekutora, který v našem bytě nebo domě také polepí movitý majetek.

Máme čas na zaplacení

Pokud jde o obstavení účtu, nebo našeho platu, může exekutor začít strhávat potřebné částky v podstatě okamžitě. Pokud jde o movitý a nemovitý majetek, máme obvykle nějaký čas na uhrazení našeho dluhu. Pokud k němu dojde, je majetek uvolněn. Pokud nedojde, je již definitivně zabaven. To vede k uskutečnění dražby, kdy je náš majetek zájemcům prodán.

Hrazení dluhu z prodeje majetku

Za peníze, které se získaly prodejem majetku, je hrazen náš dluh. Pokud finance stačily a něco zbylo, je nám zbytek peněz vrácen. Pokud ne, stále můžeme zůstávat s obstaveným účtem a platem. A to do doby, než bude zaplacena jak samotná pohledávka, tak i samotné odměny exekutorů, které s jejím samotným vymáháním přímo souvisí. Ty mohou být nejenom paušální, ale mnohdy jsou i procentuelní, s ohledem na dlužnou částku.