Modré molekuly

Jak na správu IT

„Musíte se snažit, pane správče“ – tak zní téměř kultovní hláška z filmu Postřižiny. Jedna věc je ale spravovat malý prvorepublikový pivovar a druhou věcí je zase správa IT v moderní firmě. Spadá sem asset management, tedy správa IT aktiv a patch management, tedy řízení aktualizací. Přečtěte si, proč byste ani jedno neměli rozhodně zanedbat.

Společným jmenovatelem asset managemenetu i patch managementu je získání uceleného přehledu o životním cyklu aktiv a firemního softwaru.  Zatímco správa IT aktiv klade důraz na efektivní řízení firemních procesů, hlavním smyslem řízení aktualizací je zajištění kybernetické bezpečnosti.

Výhody asset managementu

Díky správě IT aktiv získáte jednotný a ucelený přehled o svém ICT majetku a vyhnete se zbytečným nákladům.

IT asset management vám přinese následující výhody:

 • Optimalizovaný životní cyklus aktiv vám pomůže zodpovědět otázky: Jaké jsou hardwarové a softwarové prvky, které tvoří IT systémy společnosti? Jak se používají? Náklady na údržbu těchto zdrojů. Kdy je společnost získala? Při správné správě IT majetku získáte přehled o všech zařízeních v celém průběhu jejich životního cyklu, tj. od nákupu, přes údržbu, opravy a upgrady, až po vyřazení. To dává IT oddělení příležitost určit přesný čas, kdy je třeba obnovit licenci, aktualizovat software nebo vyměnit část zařízení.
 • Efektivní plánování nákladů – spravováním úplných informací o životním cyklu každého aktiva maximalizujete jeho využití a vytváříte efektivní rozpočty. Vyhnete se tak zbytečným výdajům.
 • Řízení aktiv – majetek můžete snadno převádět a přidělovat pomocí formulářů, vždy vidíte, v jakém je zařízení stavu, kdo je za něj zodpovědný a jaká je jeho lokace.
 • Správa licencí a certifikátů – systém vás automaticky upozorňuje na nevyužité softwarové licence a také na vypršení platnosti licencí a certifikátů.

Jak na správu IT aktiv?

 • Při vytváření strategie asset managementu si stanovte cíle, které odpovídají kontextu a konkrétním potřebám vašeho podnikání. Abyste dosáhli lepších výsledků, koordinujte tento proces s procesem řízení rizik.
 • Standardizujte a automatizujte co nejvíce procesů.
 • Provádějte neustálé monitorování svých aktiv. Nezapomeňte ani na cloudová aktiva.
 • Měřte – inteligentní metriky jsou jedním z nejlepších zdrojů, pokud jde o udržování optimálních strategií správy IT aktiv a neustálé zlepšování.

® Tip: Přečtěte si, jak mít hardware i software pod kontrolou díky asset managementu.

Výhody správy aktualizací

Patch management, tedy řízení aktualizací můžeme definovat jako proces distribuce a aplikace záplat („patchů“) a aktualizaci softwaru. To zahrnuje operační systémy, systémový software, prohlížeče a aplikace běžící na vašich serverech, stolních počítačích a noteboocích. Výrobci distribuují aktualizace z těchto hlavních důvodů:

 • Oprava funkčních chyb – tedy náprava funkčnosti systému.
 • Odstranění bezpečnostních slabin – minimalizace rizika úspěšného kybernetického útoku.
 • Zajištění provozuschopnosti – tedy i zajištění kompatibility s dalšími systémy.
 • Legislativní soulad – týká se případů, kdy dochází ke změnám v legislativě.

Cílem správy oprav je udržovat funkční provoz softwaru a udržovat dobrou úroveň kybernetické bezpečnosti. Oprava zranitelností softwaru pomocí oprav snižuje pravděpodobnost úspěchu hackerského útoku. Řízení aktualizací je tedy zásadní, pokud jde o zabezpečení vašich systémů. Jak již bylo zmíněno výše, primárním účelem záplat je opravit funkční a bezpečnostní chyby v softwaru. Dalším klíčovým důvodem pro použití záplat je pomoci udržet soulad s předpisy a normami. Nedodržení může vést k pokutám.

Jak na řízení aktualizací?

 • Automatizujte – zkrátíte tak interval mezi vydáním patche a jeho nasazením, a navíc ušetříte prostředky.
 • Standardizujte – vytvořte zásady, které standardizují proces řízení aktualizací napříč vaším IT prostředím a pro různé hardwarové kategorie.
 • Prioritizujte – vždy nejprve stanovte pořadí nasazování patchů na základě jejich kritičnosti z bezpečnostních nebo funkčních důvodů.
 • Testujte – před ostrým nasazením patche jej vždy vyzkoušejte ve virtuálním testovacím prostředí – předejdete tak případným problémům s kompatibilitou či nestabilitou patchů.

Zdroj náhledového obrázku: Canva

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *