Insolvence: Kdy se do ní můžete dostat?

Do dluhů může spadnout kdokoliv – fyzická osoba i podnikatelé nebo větší firmy. Jakmile ale není schopen dlužník splácet své dluhy řádně a včas, nastává nemalý problém. Z velkých problémů může dlužníky dostat insolvenční řízení. O co se jedná a kdy může dlužník o insolvenci usilovat?

Co je insolvence?

Insolvence je vlastně pomoc dlužníkům. Zjednodušeně jde o to, že je dlužníkovi odpuštěna část dluhů. Ten poté splácí pouze určitou část svých dluhů a zbytek mu je odpuštěn. Insolvence ale nemá pomáhat jen samotného dlužníkovi, ale i jeho věřitelům. Ti totiž díky insolvenci získají alespoň částečně své peníze zpět.

Všemu předchází takzvané insolvenční řízení, které probíhá u soudu. Tam se vyřeší, která část dluhu bude dlužníkovi odpuštěna, stanoví se výše splátek další části dluhu. obě strany by pak měly mít možnost získat to své. Věřitelé část svých peněz a dlužník zase novou šanci na život bez dluhů.

Kdo má nárok na insolvenci?

Nárok na insolvenční řízení nemá ale každý dlužník. Insolvence je určena jen těm, kteří dluží více věřitelům zároveň. Posuzují se i další situace, třeba to, zda je dlužník v takzvaném předlužení nebo zda mu hrozí úpadek. Předlužení znamená, že dotyčný má vůči věřitelům takové závazky, které jsou vyšší než samotný jeho majetek.

O insolvenci pak může zažádat i z důvodu hrozícího úpadku. V tom případě musí být zcela jasné a prokazatelné, že dlužník již nebude schopen splácet řádně své dluhy, a to v jejich podstatné části.

Jak se často můžete do insolvence dostat?

Dlužník žádá sám o insolvenční řízení, a pokud je mu u soudu vyhověno, musí pak splácet jen danou částku, jíž soud určí, a zbytek dluhu se mu odpouští. Po řádném splacení této částky je možné po dalších deseti letech v případě potřeby zažádat o insolvenci znovu. Informace o tom, zda je dlužník v insolvenci, je možné získat kdykoliv, a to v insolvenčním rejstříku, který je veřejně dostupný všem.

Do insolvence se asi nikdo dostat nechce, ale někdy je to jediné řešení, jak se dostat z tíživé životní situace.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *