Smlouvy po telefonu? Minulost

Možností, jak uzavřít smlouvu, je hned několik. Když bychom se měli podívat do minulosti, tak musíme jasně říci, že existovaly tři formy:

  • Osobně
  • Prostřednictvím elektronické komunikace
  • Telefonicky

Na možnost poslední se zaměříme. To proto, že smlouvy po telefonu již uzavřít nepůjdou. To je celkem zajímavá zpráva, jelikož je řada firem, které má právě na této možnosti postavený svůj byznys.

Záměr schválila vláda

Pokud se podíváme na důvody, proč by to tak nemělo jít, jsou celkem jasné. Vlastně je to důvod jeden jediný, který souvisí s tím, že tento závěr neschválila vláda. Co to znamená v praxi, je celkem jasné. Jakmile daná zákonná povinnost začne platit, bude konec uzavírání smluv telefonicky.

Na druhou stranu to neznamená, že se ukončí veškeré telefonní nabídky. Dá se předpokládat, že zde budou stále. Jenom s tím rozdílem, že když budete mít o službu nebo zboží zájem, bude následně nutné smlouvu klasicky, osobně uzavřít.

Snaha o snížení počtu podvedených lidí

Důvody dané zákonné úpravy jsou celkem jasné. Jde o to, aby bylo eliminováno co možná nejvíce podvodů, které v tomto segmentu byly. Mnohdy totiž osoba po telefonu potvrdila zájem, což už bylo bráno jako uzavřená smlouva. A to podle zákona. Zvláště u nevýhodných věcí to mnoha lidem působilo komplikace. První krok už byl v tomto ohledu učiněný v minulosti. Jednalo se o postup spojený s tím, že bylo možné i od takto uzavřené smlouvy odstoupit. A to podobně jako u klasické, v rámci dvou týdnů.

Takto uzavřená smlouva nebude platit

Co když bude případný prodejce trvat na tom, že smlouva byla po telefonu skutečně uzavřena a musí být platná? Pokud to bude po platnosti nového zákona, tak jasně lže. V takovém případě smlouva neplatí a případný soud, pokud by k němu došlo, by samotný klient bez problémů vyhrál. A to bez nutnosti mít advokáta, nebo se jakkoliv složitě obhajovat.