Prašník (hradiště)

Prašník je pravěké hradiště, které se nachází asi v polovině cesty č.. 499 mezi obcí Prašník a obcí Košariská, ve východní části pohoří Malé Karpaty. Popis : Rozkládá se na ploše 4,71 ha. Obklopují ho pásy opevnění a vnitřně ho člení do tří areálů. Sever vápencového výběžku na kterém hradiště stojí omývá říčka Holeška.

Dějiny

Nejstarší osídlení pochází z pozdní doby kamenné (asi 3000 př. Kr.), Kdy zde stálo menší palisádových opevnění s obytnou stavbou.

Téměř zaniklé opevnění je znovuobývané koncem staré bronzové doby (asi 1500 př. Kr.). Obyvatelé zdokonalují opevnění prohloubením příkopy a navýšením valu, vyztuženého dřevem.

Rozmach zažívá v pozdní bronzové době. Nově příchozí obyvatelstvo opět vybudovalo původní opevnění a rozšířilo hradiště o dva areály. Příkop ze staré bronzové doby už nebyla obnovena, dokonce tu stálo několik příbytků. Ty měly konstrukci z Hrabové kulatiny, hustě vypleteny proutím. Stěny byly do hladka vymazány hlínou. Domy sloužily pouze na přespání, život se odehrával na volném prostranství. V hradišti se našly i nepřímé důkazy o kovolejárskej dílně. V tomto období lze sledovat i sociální vrstvení v hradišti, když na akropoli byly nalezeny dokonalejší šperky jako v níže postavených částech hradiště. Úpadek byl vyvolán po požáru z 8. století př. Kr.

Na krátký čas ožívá v mladé železné době, kdy ho obývali Keltové ve druhém, nebo prvním století př. Kr. Nezanechali zde však výraznější stopy.

Pevnostní systém zdokonalili až Slované, jejichž nálezy jsou doloženy v 9. až 10. století. Urovnali ruiny opevnění z pozdní doby bronzové a postavili kamenná zeď, zpevněný kulatinou. Ve druhém areálu byly obydlí částečně zahloubené do skalnatého podloží. Na akropoli vyrůstají pouze nadzemní kolové stavby.

Pravděpodobně největší význam hradiště zažívalo, když se na těchto místech setkávali územní zájmy Uherska a Českého státu. Po zklidnění poměrů ztratilo svůj význam a osídlení se přesunulo na rovinu.

V době úplného zániku, to je v 11. až 12. století, se objevily první známky slovanského osídlení ve Vrbov. V západní části města se našly polozemnice podobné obydlím z druhého areálu s črepovým materiálem z 12. – 13. století. Je možné, že při vzniku města Vrbové stálo právě toto hradiště.

Zdroj: Wikipedia.org

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *