Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018

Podpora v nezaměstnanosti je něco, co je přiřknuto některým osobám, kteří jsou nuceni opustit stávající zaměstnání. Většinu lidí samozřejmě zajímají hned dvě věci. Jak velká je podpora v nezaměstnanosti v roce 2018, a také to, kdo na ni má nárok. Na obě tyto otázky si odpovíme společně.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018 přináší zvýšení

Začneme konkrétní sumou, kterou lze získat. Zde je rozhodně pozitivem fakt, že se výše podpory v roce 2018 zvyšuje. Pokud se podíváme na maximální sumy, které stát nabízí při nezaměstnanosti, nebo při rekvalifikaci, tak musíme říci, že jsou opravdu celkem vysoké. Je to suma až 16 682 Kč, popřípadě 18 695 korun českých. Samozřejmě jde o částku měsíční, na kterou bude mít nárok osoba registrované na úřadu práce. To je jedna z hlavních podmínek.

Pokud jde o konkrétní výši podpory v nezaměstnanosti, tak ta vychází z vašeho posledního průměrného čistého výdělku. Hodnota je stejná, jako v roce 2017 a po této stránce se podpora v nezaměstnanosti v roce 2018 nemění.

Minimálně rok v práci

Aby vám byla podpora v nezaměstnanosti přiznána, je nutné splnit ještě jednu podmínku. Ta je spojena s tím, že musíte mít během posledních dvou let odpracovaný alespoň jeden rok. Pokud máte, a podporu v zaměstnanosti vám vzniká zákonný nárok. Kromě klasického zaměstnání se do této lhůty počítá i náhradní doba, jako je:

  • Invalidní důchod
  • Mateřská
  • Dobrovolnická služba

Nejenom ten, kdo je vyhozený

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018 nemění ani podmínky spojené s tím, kdo ji může pobírat. Pouze se mění její výše s ohledem na výpočet z průměrné mzdy. Více dostanete, pokud vás vyhodí zaměstnavatel. Ale ne po celou dobu, jelikož podpora je postupně snižována.

Pokud z práce odejdete dobrovolně, stát vám také pomůže. Dá vám však mnohem méně. Proto je dobré takový odchod zvážit, zvláště pokud nemáte zajištěno budoucí místo.