Jan Fuchs

22. 8. 2011 1:59

Jan Fuchs (* 8. září 1816, Banská Bystrica – † 7. prosinec 1874, Zvolen) byl slovenský pedagog a autor učebnic. Život : Jan Fuchs se narodil v Banské Bystrici. Střední školu s výborným prospěchem ukončil v Banské Štiavnici. Jako učitel působil v Radvani a od r. 1861 ve Zvolenu, později ředitel obecních škol ve Zvolenu. Kladl velký důraz na osobní přípravu učitele na vyučování. Přípis…

… zvolenského seniorátu vyzdvihuje Fuchs jako "vzor učitelů". Zemřel 7. prosince 1874 ve Zvolenu.

Práce

Zvolenský seniorů v r. 1872 vydal soubor 6 učebnic (v 1 svazku) pro národní školy pod názvem prostonárodním evangelický Školník. Obsahuje tyto učebnice: Dějepis Církve křesťanské, Zeměpis, Dějepis Uherska, Přírodopis, Silozpyt chilli fyzika, Katechismus hospodářský. Silozpyt má tyto části: Úvod, O tělesech a jejich vlastnostech, O vodě, O teplotě, O světle, O hlase, O magnetičnosti, O hromovine. Silozpyt má 47 stran a 27 obrázků. Fuchs učebnici sestavil jako 56-letý, když měl za sebou již 36 let učitelské praxe. O její kvalitě, žádanosti a oblíbenosti svědčí i její 5 vydání. Napsal také Metodologie vyučování (zkušenosti z pedagogické praxe). Zabýval se i problematikou dívčích škol. Navrhl zřídit holčičí školu s dvěma třídami (v každé by trvalo učení 3 roky).

Napsal i několik divadelních her: Ibikova smrt, Neduvěrujúci Španielčan. Z němčiny přeložil a zveršoval výběr z řeckých bájí: Vybraní historických příhod o Recích.

Zdroj: Wikipedia.org. Licence: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0.
Komentujte